INVL Logo

INVL Baltic Farmland

Teisinė forma Akcinė bendrovė
Veiklos sektorius Žemės ūkio paskirties žemės valdymas (nuoma, vystymas)
Birža Nasdaq Vilnius
Veiklos pradžia 2014 m.
Bendrovės interneto tinklapis https://invlbalticfarmland.com/lit/en

Nasdaq Vilnius biržoje listinguojama „INVL Baltic Farmland“ valdo bendrovių, investuojančių į žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje, akcijas. Šiuo metu „INVL Baltic Farmland” priklauso 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje, kuri nuomojama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms.

Bendrovės – žemės savininkės ir „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų birželio 30 d. pasirašė paprastąją turto administravimo sutartį su UAB „INVL Farmland Management“, kuri administruoja bendrovių valdomus sklypus, siekiant efektyviai užtikrinti nuosaikų pajamų augimą akcininkams bei kelti valdomų sklypų vertę.

Investicijos į žemės ūkio paskirties žemę yra ilgalaikės ir tinkamos investuotojams, kuriuos tenkina grąža iš nuomos bei galimas pelnas iš žemės ūkio paskirties žemės kainų augimo. Atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio produkcijos kainos nustatomos pasaulio rinkose, ši investicija leidžia dalyvauti pasaulinėje maisto tiekimo grandinėje.