337€

Tokia 2018 m. gruodį buvo vidutinė SODROS senatvės pensija.

Nepakanka? Po 10 ir daugiau metų SODROS pensijos perkamoji galia gali būti dar mažesnė. Kaip tik todėl valstybė skatina taupyti ir vykdo reformą.

Sužinok daugiau apie reformą

Kaip kaupiama
pensijai?

Lietuvos pensijų kaupimo sistemą sudaro 3 pensijų pakopos. Finansų ekspertai pataria kaupti visose trijose pakopose ir taip užsitikrinti bent 80% dabartinio atlyginimo.

III pakopa
Papildomas, savanoriškas kaupimas asmeninėmis lėšomis III pakopos pensijų fonduose

II pakopa
Kaupimas privačiuose II pakopos pensijų fonduose. Kaupti gali visi asmenys, draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos daliai gauti.

I pakopa
Valstybinis socialinis pensijų draudimas (SODRA), kurį gauna visi draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu.

Skaičiavimo prielaidas rasite puslapio apačioje

Kaip man kaupti pensijai?

Kaupk 10-15% pajamų kiekvieną mėnesį!

Jei nori, kad pensija siektų 70-80% buvusių vidutinių pajamų, patariame:

  1. Kaupimui kas mėnesį skirk 10-15% pajamų.
  2. Dalyvauk visose trijose pensijų kaupimo
    pakopose - taip gausi iki 497€ siekiančią valstybės
    paskatą kasmet.

I Pakopos fondai I Pakopos fondai

I pakopa

SODROS mokama (bendroji ir individualioji dalys) pensija, kurios tikslas - užtikrinti minimalių poreikių tenkinimą. Papildomai nieko daryti nereikia.

II Pakopos fondai II Pakopos fondai

Pasirūpink II pakopa

Dalį įmokų į Tavo pensijų fondą sumokės valstybė (iki 197€ per metus). Lėšos įdarbintos pasaulio akcijų ir obligacijų fonduose. Daugiau informacijos apie INVL II pakopos pensijų fondus rasite čia.

Daugiau apie reformą ir II pakopą
III Pakopos fondai III Pakopos fondai

Kaupk III pakopoje

Pasirūpinęs II pakopa, pradėk kaupti ir III pakopoje. Kaupk lanksčiai - įmokas mokėk kada ir kiek nori. Be to, valstybė skatina ir šį kaupimo būdą - susigrąžinsi iki 300€ per metus GPM lengvatos!

Daugiau apie III pakopą

INVL rūpestis -
didesnė Tavo pensija

Valdome pensijų fondus nuo pat jų veiklos pradžios 2004 metais, kai valstybė pradėjo įgyvendinti trijų pakopų pensijų sistemą Lietuvoje

Kontroliuojama

Pensijų fondų valdytojų veiklą griežtai prižiūri ir reguliuoja Lietuvos bankas.

Mumis pasitiki

Per 2018 m. „INVL Asset Management“ klientų skaičius dėl pensijų kaupimo bendrovės keitimo padidėjo beveik 5,4 tūkstančio ir buvo didžiausias rinkoje.

Šaltinis: Lietuvos banko apžvalga, 2018 m.

Profesionalumas

„INVL Asset Management“ dirba didžiausia investicijų valdytojų komanda Lietuvoje, kuri rūpinasi beveik 20 įvairių fondų – pensijų, investicinių, alternatyvių investicijų ir kitų investicinių produktų valdymu.

1991 m.

Nuo to laiko „Invaldos INVL“ įgyvendintų sandorių, kurių bendra vertė viršija
1,2 mlrd. eurų.

200 tūkst.

Klientų Lietuvoje ir Latvijoje yra patikėję „Invalda INVL“ grupės įmonėms valdyti savo turtą.

650 mln. €

Klientų patikėto turto šiuo metu valdo
„Invalda INVL“ grupės įmonės.

Specializuota profesionalų komanda

Pirmiausiai siekiame geriausio rezultato Tau! Skirtingai nuo kitų pensijų fondų valdymo bendrovių, „INVL Asset Management“ dirba didelė investicijų valdytojų ir kitų sričių profesionalų komanda, kuri yra sutelkusi dėmesį būtent į investavimo bei pensijų fondų valdymo paslaugas.

Be to, mūsų klientai visada gali pasitikrinti, kiek yra sukaupę pensijai. Tai padaryti jie gali prisijungę prie INVL savitarnos, kur pateikiama informacija, kiek šiuo metu yra jų pensijų sąskaitoje, kokia yra investicijų grąža nuo kaupimo pradžios bei šių metų pradžios. Pasirinkusiems šią galimybę, ataskaitas apie pensijų kaupimą siunčiame elektroniniu paštu kas ketvirtį, o kilus klausimų, mūsų klientų konsultavimo centras visada pasiruošęs padėti.

Svarbi informacija apie pensijų fondus

Investicijos į II ir III pakopos pensijų fondus yra susijusios su investicine rizika. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus dėl pensijos kaupimo. Nuo 2019 m., II pakopoje pasirinkus tikslinės amžiaus grupės fondą, palaipsniui, priklausomai nuo Jūsų amžiaus, mažės akcijų dalis ir investavimo rizika, tuo tarpu III pakopoje, likus septyneriems ir mažiau metų iki pensijos, siūlome patiems apsvarstyti galimybę investuoti į konservatyvaus investavimo pensijų fondą (INVL STABILO III 58+ / INVL stabilus).

Lėšos, kaupiamos II ar III pakopos pensijų fonde, yra investuojamos vadovaujantis valdymo įmonės patvirtinta investavimo strategija. Už dalyvavimą pensijų fonde yra taikomi pensijų fondo taisyklėse nustatyti atskaitymai (mokesčiai). Daugiau informacijos apie „INVL Asset Management“ pensijų fondų investavimo strategijas, taikomus atskaitymus (mokesčius) kartu su pensijų fondų taisyklėmis, ataskaitomis ir apžvalgomis galite rasti interneto svetainėje www.invl.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas ir susipažinti su pensijų fondo taisyklėmis. Daugiau informacijos apie pensijų kaupimą galite rasti puslapiuose www.lb.lt, www.pensijusistema.lt bei www.sodra.lt

Primename, kad dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. yra proporcingai mažinama įstatymų numatyta tvarka, išskyrus atvejį, kuomet dalyvaujantys pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d. pasinaudos teise nutraukti pensijų kaupimą – tuomet valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos mažinimas nebus taikomas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs valdymo įmonei. Asmenys, dalyviais tapę iki 2018 m. gruodžio 31 d., nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d., turės teisę nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą.

Taip pat primename, kad dalyvaudami II ir III pakopos pensijų fonduose Jūs turėsite mokėti pasirinkto pensijų fondo taisyklėse nustatytus atskaitymus (mokesčius). Susipažinti ir palyginti pensijų fondų mokesčius, remiantis Lietuvos banko informacija, galite čia.

Nuo 2017 m. sausio 1 dienos į III pakopos pensijų fondą sumokėtoms savo, sutuoktinio ar iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų naudai sumokėtoms įmokoms, kurių suma kartu su kitomis gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM) mažinančiomis išlaidomis neviršija 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų, galioja reikalavimas, kad bendra apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų suma, kuriai taikoma GPM lengvata, neturi viršyti 2 000 eurų, o nuo 2019 m. maksimali įmokų suma, kuriai galima pasinaudoti GPM lengvata, bus 1500 eurų. Taip pat keisis gyventojų pajamų mokesčio tarifas – jis didės nuo 15 proc. iki 20 proc., o tai reiškia, kad maksimaliai galima susigražinti suma sieks tuos pačius 300 eurų kaip ir nuo 2017 m. įmokėtoms įmokoms. Pasinaudoti gyventojų pajamų lengvata ir susigrąžinti dalį per metus sumokėto pajamų mokesčio galima deklaruojant praėjusių metų pajamas. Gyventojų pajamų lengvatos dydis ir jos taikymas priklauso nuo individualių su klientu susijusių aplinkybių ir ateityje gali būti keičiamas.

III pakopos pensijų fondo išmokos fondo dalyvio pasirinkimu gali būti mokamos šiais būdais: išmokant vienu kartu (vienkartine pensijų išmoka), reguliariai dalimis – periodine pensijų išmoka (reguliariai dalimis konvertuojant pensijų sąskaitoje įrašytus fondo vienetus į pinigus ir juos išmokant), nuperkant anuitetą (periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos) gyvybės draudimo įmonėje, vykdančioje gyvybės draudimą.

Tuo tarpu už II pakopos pensijų fonde sukauptas lėšas, sukaupus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti pensijų anuitetą. Pensijų anuitetas bus privalomas, kai sukaupsite daugiau nei 10 tūkstančių eurų. Šiuo metu pensijų fondo dalyviui apskaičiuoto bazinio pensijų anuiteto dydis yra ne mažesnis kaip pusė valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. Nuo 2020 m. anuiteto mokėtoja bus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valdyba), su kuria sudarysite anuiteto mokėjimo sutartį. Sukaupta suma bus pervesta į Valdybos sąskaitą, o ši įsipareigos Jums mokėti sutarto dydžio anuitetą iki gyvos galvos. Daugiau apie pensijų anuitetą galite sužinoti čia.

Kaip kaupiama pensija skiltyje pateikti skaičiavimai yra iliustracinio pobūdžio, parengti remiantis LR Finansų ministerijos, Statistikos departamento, SODROS, Europos komisijos informacija bei prognozėmis ir tam tikromis bendro pobūdžio prielaidomis.

Pavyzdyje pateikiami informacinio pobūdžio skaičiavimai, parodantys tik orientacinius būsimos pensijos dydžius, kurie parengti naudojant toliau nurodytas prielaidas. Skaičiavimai nėra patikimiausias būsimų rezultatų rodiklis. Skaičiuojant sukauptą sumą, daromos prielaidos: asmens amžius 30 metų, į pensiją išeinama 65 metų amžiaus. Skaičiavimų rengimo metu (2019 m. sausio mėn.) gaunamas atlyginimas atitinka vidutinį šalies darbo užmokestį: 1124 EUR „ant popieriaus“ arba 722 EUR „į rankas“, II pakopos pensijų fonde kaupiama „maksimaliai“, t.y. pensijų kaupimo įmokas sudaro 3% dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir 1,5% iš valstybės biudžeto už dalyvį mokama įmoka, skaičiuojama nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio. Mėnesio įmoka į III pakopos pensijų fondą: 71 EUR. III pakopos investicinė metinė grynoji grąža yra 6,85% (remiantis istoriniais rinkų rezultatais, atskaičius 0,8% valdymo mokestį, faktiniai valdymo mokesčiai nurodyti pensijų fondo taisyklėse), II pakopos - 5,07% (atsižvelgiant į mažėjančią akcijų dalį ir didėjančią obligacijų dalį). Vidutinis metinis asmens atlyginimo augimas: 4,5%. Pensijų išmokos dydis apskaičiuotas darant prielaidą, kad už sukauptą III pakopos pensijų fondo sumą bus įsigytas toks pat anuitetas kaip II pakopos. Pensijų anuitetas skaičiuojamas remiantis „Sodros" pateiktais duomenimis ir tokiomis prielaidomis (2053 m. vidutinė į pensiją išėjusio žmogaus gyvenimo trukmė bus 22,5 metų, anuiteto sudarymo sąlygos 2,5%, o anuiteto investicijų grąža 2%). Skaičiavimuose naudojami nominalūs grąžos dydžiai, neįvertinant infliacijos poveikio pinigų perkamajai galiai. Taip pat, neatsižvelgiama į galimus demografinės padėties, teisės aktų pasikeitimus ar kitas aplinkybes, kurios aiškiai nenurodytos aukščiau. Dabartinė pinigų vertė skaičiuojama įvertinant 4,5% atlyginimo augimą.

Primename, kad dalyvaudami pensijų kaupime prisiimate su investavimu susijusią riziką. Jūsų investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į INVL klientų konsultavimo centrą.