Gyventojų pajamų mokesčio lengvata

Kaip susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio kaupiant pensijai

Šalies pensijų kaupimo sistemoje numatyta, kad valstybė skatina papildomai kaupti pensijai antros ir trečios pakopos pensijų fonduose, leisdama kasmet pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata ir susigrąžinti iki 20 proc. į šių pakopų pensijų fondus įmokėtos sumos.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys 15 proc., 20 proc. arba 27 proc. GPM tarifu apmokestinamų pajamų, pavyzdžiui, atlyginimą pagal darbo sutartį, sporto ar atlikėjų veiklos pajamas, individualią veiklą vykdančių laisvųjų profesijų atstovų pajamas, taip pat pajamas iš paskirstytojo pelno ir kitas pajamas, kurioms taikomi nurodyti GPM tarifai.

Už kokias įmokas / išlaidas galima susigrąžinti sumokėtą pajamų mokestį?

  • Už nuo 2019 m. sumokėtas įmokas į antros pakopos pensijų fondus, viršijančias 3 proc. asmens pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
  • Už sumokėtas įmokas į trečios pakopos pensijų fondus;
  • Už sumokėtas palūkanas už kreditą būstui bei už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą) (tik sutartims, sudarytoms iki 2008 m. gruodžio 31 d.);
  • Už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas;
  • Už sumokėtą mokestį už studijas.

SVARBU: atkreipiame dėmesį, kad bendra suma iki metų pabaigos sumokėtų įmokų / išlaidų, už kurias galima susigrąžinti sumokėtą pajamų mokestį, gali būti ne didesnė kaip 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų, t. y., vertinama pagal pajamas prieš mokesčių sumokėjimą. Nuo 2017 m. sausio 1 dienos sumokėtoms įmokoms įsigaliojo reikalavimas, kad bendra apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų suma, kuriai taikoma GPM lengvata, per metus turi neviršyti 2 000 eurų. Nuo 2019 m. ši suma keičiasi į 1 500 eurų.

Kokioms pensijų sutarties įmokoms būtų taikoma GPM lengvata?

GPM lengvata taikoma III pakopos pensijų fondų įmokoms, mokamoms už:

  • save;
  • sutuoktinį;
  • vaikus iki 18 metų ir vyresnius neįgalius vaikus.

GPM lengvata nuo 2019 m. taikoma ir papildomoms II pakopos pensijų fondų įmokoms, viršijančioms 3 proc. asmens pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Kokiai sumai taikoma GPM lengvata?

Gyventojų pajamų mokesčio lengvata taikoma už save, sutuoktinį ar vaikus (iki 18 metų ir vyresnių neįgalių vaikų) per metus sumokėtoms įmokoms į III pakopos pensijų fondus, taip pat nuo 2019 m. mokamoms papildomoms įmokoms į II pakopos pensijų fondus, viršijančioms 3 proc. asmens pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socalinio draudimo įmokos, bei kitoms apmokestinamąsias pajamas mažinančioms išlaidoms, kurių bendra suma neviršija 25 proc. gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų. Nuo 2017 m. sausio 1 dienos sumokėtoms įmokoms, kurioms taikoma GPM lengvata, įsigaliojo reikalavimas, kad bendra apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų suma, kuriai taikoma GPM lengvata, negali viršyti 2 000 eurų. Nuo 2019 m. ši suma keičiasi į 1 500 eurų.

Kaip pasinaudoti mokesčių lengvata?

Pasinaudoti gyventojų pajamų lengvata ir susigrąžinti dalį per metus sumokėto pajamų mokesčio galima deklaruojant praėjusių metų pajamas. Deklaravimas vyksta pasibaigus kalendoriniams metams ir pateikiant deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai (patogiausia internetu per elektroninę deklaravimo sistemą).

Deklaraciją už praėjusius metus reikia pateikti iki kitų metų gegužės 1 dienos ir pajamų mokesčio dalis nuo įmokų, sumokėtų už praėjusius metus, bus grąžinta iki liepos 31 dienos.

Kada nereikia grąžinti gautos mokesčių lengvatos

Pasinaudojus GPM lengvata ir kaupiant įmokas, kurioms buvo pritaikyta lengvata, trečios pakopos pensijų fonduose ne mažiau kaip 5 metus ir lėšas iš pensijų fondų atsiėmus ne anksčiau kaip likus 5 metams iki valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti nustatyto pensinio amžiaus, išmokos iš trečios pakopos pensijų fondo sąskaitos nebus apmokestinamos, t. y., nereikės grąžinti mokesčių lengvatos. Sutartį nutraukus anksčiau, gautą GPM lengvatą reikėtų grąžinti, t. y., sumokėti 15 proc. GPM.

Gaunamos mokesčių lengvatos, taikomos įmokoms į III pakopos pensijų fondą, sumokėtoms po 2019 m. sausio 1 dienos, pavyzdys*:

Asmuo dirba pagal darbo sutartį ir gauna 1289 EUR atlyginimą „ant popieriaus“ (atlyginimas po mokesčių būtų apie 818 EUR). Jis yra sudaręs trečios pakopos pensijų kaupimo sutartį ir į šios pakopos fondą perveda po 30 eurų per mėnesį. Per metus bendra į asmeninį pensijų fondą įmokėta suma būtų 360 eurų.

Kitąmet deklaruodamas pajamas ir susigrąžindamas mokesčius jis gautų 72 eurus, t. y., 20 proc. nuo įmokėtos 360 eurų sumos. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMĮ) apskaičiuotą mokesčių lengvatos sumą perveda į šio asmens banko sąskaitą.

Jeigu žmogus norėtų ir galėtų pasinaudoti visa mokesčių lengvata ir neturėtų kitų išlaidų, kurioms gali būti taikoma GPM lengvata, jis turėtų kas mėnesį į savo trečios pakopos pensijų fondą pervesti po 125 eurus. Tokiu atveju bendra metinė mokesčių lengvata būtų beveik 300 eurų.

* Pavyzdys yra iliustracinio pobūdžio, dėl konsultacijos mokesčių klausimais turite kreiptis į VMĮ (www.vmi.lt). Pavyzdyje daroma prielaida, kad visos gyventojo pajamos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, o GPM lengvata taikoma tik įmokoms į trečios pakopos pensijų fondą.