INVL Logo

INVL Technology

„INVL Technology“, UTIB – investicijų į informacines ir ryšio technologijas bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius. Bendrovė buvo sukurta sujungus AB BAIP grupė ir AB „INVL Technology“.

„INVL Technology“ veikia kaip į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, kurio 4 pagrindinės veiklos sritys yra: verslo klimato gerinimas ir e. valdymas, IT infrastruktūra, kibernetinė sauga ir sprendimai IT imlioms pramonės šakoms.

Nuo 2016 m. liepos 14 dienos bendrovė veikia kaip uždaro tipo investicinė bendrovė (UTIB). Bendrovę valdo vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ priklausanti bendrovė „INVL Asset Management“.

Remiantis bendrovės įstatais, UTIB „INVL Technology“ veiks iki 2026 m. liepos 14 d., taip pat numatyta galimybė šį terminą pratęsti dar dvejiems metams.

Bendrovė yra investavusi į Norway Registers Development AS su antrinėmis bendrovėmis UAB „NRD“, UAB „Etronika“, Norway Registers Development East Africa Ltd., Norway Registers Development Rwanda Ltd. bei Infobank Uganda Ltd., UAB BAIP su antrine UAB „Acena“, UAB NRD CS, UAB „Algoritmų sistemos“ ir „Andmevara“ AS su antrine bendrove „Andmevara“ SRL.

Siekdama sukurti reikšmingą pritrauktų investicijų grąžą investuotojams, „INVL Technology“ investuoja į brandžias IT įmones, dirbančias sprendimų stambiam verslui ir valstybiniam sektoriui srityse, turinčias gamybinių pajėgumų Baltijos šalyse bei Rytų ir Vidurio Europoje ir sinergijos potencialą bendradarbiaujant su kitomis „INVL Technology“ įmonėmis.

„INVL Technology“ siekia padidinti valdomų įmonių vertę suteikdama jų augimui ir papildomiems įsigijimams finansinį ir intelektinį kapitalą bei vadovybės paramą, taip pat – padėdama globalizuoti veiklą per pardavimų kanalus Rytų Afrikos ir Pietryčių Azijos rinkose.
Kviečiame susipažinti su trumpu UTIB „INVL Technology“ pristatymu.

Daugiau apie INVL Technology galite sužinoti apsilankę jų svetainėje