INVL Logo

Duodu tiek pat, gauna daugiau

Kaip teisingai finansiškai paskatinti darbuotojus, įmokant įmoką į pensijų fondą? Tinkamai parinkta ir įtvirtinta įmoka gali sutaupyti lėšų darbdaviui bei atnešti didesnę piniginę grąžą darbuotojui. Visi nori sutaupyti arba maksimaliai pasinaudoti tuo, ką teikia valstybė.

Darbdavio įmokos į pensijų fondus nėra apmokestinamos mokesčiais, kurie taikomi su darbo santykiais susijusioms pajamoms. Dėl to gali kilti klausimas, ar nėra mokesčių vengimo arba pinigų plovimo grėsmės?

Šio INVL pokalbio „Duodu tiek pat, gauna daugiau“ metu kalbėjome apie svarbiausius aspektus, kaip teisiškai įforminti įmokas į darbuotojų III pakopos pensijų fondą, kad tokia rizika būtų suvaldyta.

Pagrindinė informacija apie įmokas į III pakopos pensijų fondus.

Kaip sako COBALT vyresnioji teisininkė Jovita Valatkaitė, įmoka į III pakopos pensijų fondą neturėtų būti naudojama taip, kad darbuotojas ar darbdavys tik išvengtų mokesčių ir tokiu būdu išmokėtų atlyginimą. Įmoka į pensijų fondus yra skirta pensijai, todėl turėtų būti saugikliai, kad darbuotojas galėtų išsigryninti šiuos pinigus tik sulaukus pensinio amžiaus.

Pirmas ir svarbiausias žingsnis, anot teisininkės, tinkamai suklasifikuoti darbuotojams mokamas išlaidas, nes jos lemia skirtingas pasekmes. Visos išmokos, kurias darbdavys moka darbuotojams, yra klasifikuojamos į dvi dideles grupes:

Premija darbdavio iniciatyva – tai yra mokėjimai, kai darbdavys savo noru paskatina darbuotoją, nereikalaudamas konkretaus darbo rezultato. Pavyzdžiui, norėdamas darbuotoją išlaikyti ar paskatinti kalėdų arba kita įmonei svarbia proga.

Premija už atliktą darbą – tai mokėjimai, kai darbdavys pateikia konkrečią užduotį ir jos tikimąsi rezultatą.  Kai darbuotojas ją įgyvendina, darbdavys įgyja pareigą sumokėti už šį rezultatą.

Teisininkė atkreipia dėmesį, kad įmokos į darbuotojo pensijų fondą negali būti darbo užmokesčio dalis.

Išsamiai apie visus teisinius niuansus išgirsti galite INVL pokalbio įraše: